Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm vialemurek lemurek
orzeszkiziemne
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialemurek lemurek
orzeszkiziemne
4607 2473 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
orzeszkiziemne
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viatishka tishka
orzeszkiziemne
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
orzeszkiziemne
0397 26ee 500
been there
3363 9601

jaegerdom:

No one man should have all that power

orzeszkiziemne
orzeszkiziemne
0444 fe2b
Reposted frommatiasdak matiasdak viasucznik sucznik
orzeszkiziemne
5546 81fb 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viasucznik sucznik
5006 e58b
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit
orzeszkiziemne
5027 9478 500
Reposted fromherz herz viasucznik sucznik
orzeszkiziemne
9109 bff1 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik

April 10 2017

orzeszkiziemne
5659 21b9
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit

April 09 2017

orzeszkiziemne
5595 4471
Reposted fromTander Tander viahanka hanka
orzeszkiziemne
orzeszkiziemne
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viahanka hanka
orzeszkiziemne
7164 a6ea
Reposted frommalinysieskonczyly malinysieskonczyly
orzeszkiziemne
Play fullscreen
Przez takich jak Ty, ona czuje się jak szmata. 
Reposted frommalinysieskonczyly malinysieskonczyly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl